Coaching można definiować na wiele sposobów. Istotą coachingu jest pomoc osobie korzystającej z coachingu w zmianie, jakiej sobie życzy, i w podążaniu tam, gdzie podążać pragnie. Coaching na wielu poziomach wspiera tę osobę w stawaniu się tym, kim pragnie być i wykorzystaniu całego potencjału, jaki posiada.

Oto najważniejsze aspekty coachingu przyjęte przez Międzynarodową Federację Coachingu ICF (International Coaching Federation):

 • Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej fascynujące rezultaty.
 • Coach koncentruje się na celach, które wybierają klienci.
 • Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.
 • Coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od klienta.
 • Coach otwiera nowe perspektywy.
 • Coach pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.
 • Bazą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
 • Bazą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te rezultaty, które chce osiągnąć.
 • Siła coachingu wynika z relacji pomiędzy coachem i klientem.

Action Learning

„Uczenie się poprzez działanie”

Metoda wykorzystuje wiedzę, doświadczenia i potrzeby uczącego się, współuczestników i coacha.
Twórca metody Reginald Revans (1908-2003)

W założeniach, uczący się mieli być wyczulani na braki w swojej wiedzy i motywowani do jej uzupełniania poprzez odpowiednio zadawane pytania i pomoc innych borykających się z podobnymi problemami. Później Revans dopracował swoją ideę, którą można streścić w równaniu:

L = P + Q

Gdzie „L” oznacza uczenie się (learning), „P” tradycyjne sposoby przekazywania wiedzy („programmed” knowledge) a „Q” – pytanie dla umożliwienia wglądu w sytuację (questioning)

 • The problem or issue- problem, cel, kwestia do rozwiązania w trakcie procesu
 • Questioning and listening- zadawanie pytań oraz aktywne słuchanie wypowiedzi innych członków
 • Fokus on learning- koncentracja na procesie uczenia i świadomość uczenia, które „dzieje się”
 • Making a commitment to take action- zaangażowanie I poświęcenie na rzecz realizacji celu
 • Action Learning Coach- praca z coachem/trenerem. Subtelny podział na moderatorów I uczestników.
 • Learning Team- grupa, drużyna osób uczących się, pomagających sobie nawzajem.
Uczestnik procesu, początkujący przedsiębiorca, dzięki tej metodzie nie tylko uczy się od coacha/moderatora, ale i od innych uczestników grupy, co owocuje platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów, życzliwej acz uczciwej informacji zwrotnej oraz stanowi bazę do kreatywnego rozwiązywania bieżących problemów młodych przedsiębiorców. 

Uwaga! Grupa powinna mieć stałych uczestników przez 5 miesięcy trwania programu, dzięki czemu otwierają się na siebie nawzajem i ufają, mówiąc otwarcie o trudnościach i wyzwaniach.

 

Comments are closed.