Referencje po procesie Business Coachingu od Dyrektora Oddziału Gdańsk TNT Express Rafała Żaboklickiego

 

 

referencje od Prezesa AIP

Informacje zwrotne po ukończonym coachingu indywidualnym AIP Białystok

Co dał Pani proces coachingu?

1. Umocnienie wiary we własne siły i predyspozycje
2. Ograniczenie w „mieszaniu” sfery prywatnej i zawodowej mojego życia
3. Zwiększenia poziomu asertywności wobec współpracowników i podwładnych w połączeniu zezwiększeniem ich samodzielności.

Co się zmieniło najbardziej w Pani spojrzeniu na własną firmę?

Doszłam niestety (albo „stety”:) )do wniosku, że nie pogodzę pracy na uczelni z rozwijaniem firmy. Dlatego na razie idę na urlop, który w połączeniu z wakacjami, w których nie muszę przebywać na uczelni da odpowiedź na pytanie czy mój pomysł na biznes się sprawdzi na tyle, żeby być moim podstawowym i jedynym źródłem dochodu.

dr Jolanta Koszelew firma AI-tech,

Co Tobie dał proces coachingu?

Motywację do działania. Przyszłość w ramach własnej działalności może być fajna (nie tylko finansowo). Studia są niczym w przypadku własnej działalności, ale są furtka do przyszłości.

Kamil Kowalewski firma KKiT.pl,

Jakie są obecnie Twoje oczekiwania w stosunku do siebie i swojej przyszłości zawodowej?

Odpowiednia samo motywacja i brak utraty zapału. Szczególnie będąc kluczową osobą jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów.

Marcin Kuczko firma KKiT.pl,

Z czego czujesz się najbardziej dumny?

Z wyznaczania sobie celów w perspektywie długookresowej.

Kiedy najbardziej się obawiałeś?

Że będę się nudził.

Kiedy byłeś najbardziej zaskoczony?

Teraz, że tak szybko minęło.

Łukasz Skarżyński firma gospodyni24.pl,

Kiedy byłaś najbardziej zaskoczona?

W momencie, gdy uświadomiłaś mi, że mogę dużo więcej osiągnąć i nie muszę bać się podejmować decyzji i ryzykować w niektórych kwestiach dotyczących restinfo.pl

Kamila Joanna Kiersznowska firma restinfo.pl